Best Good Night Poems In Marathi

Shubh Ratri Aathvan
आठवणी ह्या काहीशा खोडकरचं असतात
त्या येतात तेव्हा गर्दीत ही एकाकी करतात
आणि जेव्हा एकाकी असतो
तेव्हा गर्दी करतात …….!
!! शुभ रात्री !!

Shubh Ratri Kavita
कळीसारखे उमलून फुलासारखे फुलत जावे
क्षणाक्षणांच्या लाटांवर आयुष्य झुलत जावे
अश्रू असो कोणाचेही आपण विरघळून जावे
नसो कोणीही आपले
आपण मात्र कोणाचेही व्हावे!!
!! शुभ रात्री !!

Shubh Ratri Kavita
भेटीचे हे क्षण हातातून
अलगद निसटून जातात
रात्री झोपताना एकांतात
आठवणींचे वारे वाहतात
शुभ रात्री


पाकळ्याचं गळणं म्हणजे फुलाचं मरण असतं,
मरताना ही सुंगध देणं यातच आयुष्य सारं असतं,
असं आयुष्य जगणं म्हणजे खरंच सोनं असतं,
पण या आयुष्यात तुमच्यासारखे स्नेही मिळाले.
तर हे जगणं सोन्याहून पिवळ असतं …
शुभ रात्री


मंद गतीने पाऊले उचलत
चांदण्यांचा प्रवास सुरु झाला,
दडला होता ढगात हा चंद्र
पदरात जसा मुखचंद्र लपलेला..
शुभ रात्री

Leave a comment

Subscribe

Loading