Marathi Thoughts Pictures and Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Love And Respect Marathi Quote
आदर असेल त्यांच्या बद्दल प्रेम असणे जरूरी नाही … परंतु जर प्रेम असेल तर … त्यांच्या बद्दल आदर असणे फार महत्वाचे आहे.

View More

Be Ashamed Of Bad Thoughts Marathi Quote
मळकट आणि गबाळ्या कपड्यात जर आपल्याला लाज वाटते तर मग मळकट आणि गबाळ्या विचारांची सुद्धा लाज वाटली पाहिजे.

View More

Give And Take Marathi Quote
चिंटी चावल ले चली…
चिंटी चावल ले चली,
बीच में मिल गई दाल।
कहै कबीर दो ना मिलै,
इक ले डाल॥
अर्थात :
मुंगी तांदळाचा दाणा घेऊन आनंदाने निघाली. पण तितक्यात वाटेत तिला दाळीचाही दाणा दिसला. मुंगी मनात म्हणाली, ‘क्या बात है देवा! तू भाताची सोय केलीच होती, आता वरणाचीही सोय झाली.’
पण एकावेळी दोन्ही दाणे उचलणे मु़ंगीला शक्य नसल्यामुळे ती खिन्न झाली.
तेव्हा कबीर म्हणाले, ‘वेडाबाई! तुला दोन्ही गोष्टी नाही मिळणार. तुला भात हवा असेल, तर वरणाचा त्याग करावा लागणार आणि वरण हवे असेल, तर भाताचा त्याग करावा लागणार.’
View More

Aai Baba Marathi Quote
आईने बनवले, बाबानी घडवले,
आईने शब्दांची ओळख करून दिली,
बाबानी शब्दांचा अर्थ समजावला,
आईने विचार दिले, बाबानी स्वातंत्र्य दिले,
आईने भक्ती शिकवली, बाबानी वृत्ती शिकवली,
आईने लढण्यासाठी शक्ती दिली,
बाबानी जिंकण्यासाठी नीती दिली,
त्यांच्या परिश्रमामुळे यश माझ्या हाती आले,
म्हणून तर आज माझी ओळख आहे…

View More

Subscribe

Loading