Beautiful Gauri Ganpati Images In Marathi

Gauri Ganesh Utsav Hardik Shubhechha

Bhagvati Gauri Puja Mantra
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम: । नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता:प्रणता:स्म ताम् ।। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नम:, ध्यानं समर्पयामि ।

Gauri Ganpati Chya Hardik Shubhechha
गौरी-गणपती च्या हार्दिक शुभेच्छा!

Gauri Ganpati Chya Hardik Shubhechha
गौरी-गणपती च्या हार्दिक शुभेच्छा!

Leave a comment

Subscribe

Loading