Good Morning Pictures and Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Shubh Prabhat Marathi Quote On Rose Flower
शुभ प्रभात
गुलाबाला काटे असतात..,
असे म्हणून रडत बसण्यापेक्षा
काट्यांना गुलाब असतो,
असे म्हणत हसणे उतम..

View More

Shubh Sakal Shayari Status
बंधना पलीकडे एक नाते असावे,
शब्दांचे बंधन त्याला नसावे,
भावनांचा आधार असावा,
दुख्खाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा.
शुभ सकाळ

View More

Good Morning Marathi Message For Dear Ones
आवडतं मला त्या लोकांना सकाळी गुड मॉर्निंग पाठवायला जे माझ्या समोर नसून सुध्दा माझ्या मनाच्या अगदी जवळ आहे.
गुड़ मोर्निग

View More

Shubh Prabhat Marathi Poem
“पहाटे पहाटे सकाळची प्रसन्न वेळ
वासुदेवाची मधुर वाणी
मोरपिसाची सुंदर टोपी घालुन
दुरुन येणारा घंटीचा घंटानाद्
आरतीचा आवाज
गोट्यातील गायीचे
वासरासाठी हंबरणे
… पक्षांचा चिवचिवाट
सर्वांची आपापली गडबड्
यातुन आजच्या दिवसाची सुंदर सुरवात
मंगलमय होऊ दे……
शुभ प्रभात.

View More

Subscribe

Loading