Happy Teddy Day Pics In Marathi

Teddy Day Wishes Sweet Friend Marathi
टेडी सारख्या दिसणाऱ्या माझ्या गोड मित्रांना…
Happy Teddy Bear Day!!

Happy Teddy Day Wishes For Mother Marathi
एक टेडी तिला पण द्या,
जिने तुम्हाला लहानपणापासून
एका टेडी सारखं सांभाळलं…
Happy Teddy Day !

Teddy Bear Day Marathi Message
तु माझ्या आयुष्यातील मोलाचा क्षण,
प्रत्येक वेळी हा टेडी करेल मला तुझी आठवण,
राहु दै सदैव असेच प्रेम तुझे माझ्यावर.
Happy Teddy Day

Teddy Bear Day Marathi Greeting
टेडी बेअर दिसायला किती सुंदर वाटतात,
हृदयात एकाच क्षणात उतरुन जातात,
त्यांना पाहून तुझीच आठवण येते,
काय सांगू तुला तुच माझी टेडी बेअर वाटते
Happy Teddy Day

Tula Happy Teddy Day
आजकाल सध्या प्रत्येक डेटी बेअरला पाहून हसु येते,
कसे सांगू त्या व्यक्तीला
मला प्रत्येक डेटीमध्ये तुच दिसून येते
Happy Teddy Day

Happy Teddy Day
तु सदैव हसत रहा,आनंदी रहा,खुश रहा,
मात्र सदैव टेडी बेअर सारखे माझ्या सोबत रहा.
Happy Teddy Day

Leave a comment

Subscribe

Loading